Missie

Elis thuiszorg is een door de overheid toegelaten zorgorganisatie die werkzaam is in de regio Zuid, Midden en Noord Limburg. Zij wil op verantwoorde wijze, kwalitatief volwaardige zorg leveren aan cliënten die hoofdzakelijk in de thuissituatie wonen. Bij de dienstverlening staan de wensen van de individuele cliënt centraal en levert Elis Thuiszorg flexibele zorg op maat.

Visie

Elis Thuiszorg wil, op basis van modern ondernemerschap, continu inspelen op zich voordoende nieuwe ontwikkelingen. Als betrekkelijk kleine zorgondernemer zal zij zich vooral bewegen in de ruimte die aanwezig is binnen en tussen de werkgebieden van grote institutionele zorgaanbieders. Persoonlijke betrokkenheid en eigenaarschap zorgen, mede op basis van korte lijnen binnen een geprofessionaliseerde organisatie, voor een slagvaardig geheel.