Cliëntenraad

Sinds 2013 heeft Elis Thuiszorg een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten die de belangen van de cliënten behartigen. De cliëntenraad komt drie keer per jaar samen om te vergaderen en wordt betrokken bij alle belangrijke beslissingen die binnen Elis Thuiszorg genomen worden. De samenstelling van de cliëntenraad is als volgt:

  • Mevrouw M. Delarue
  • De heer G. Wimmers
  • Cliëntenraad ondersteuner: R. van Berlo

Wanneer u contact wilt opnemen met de cliëntenraad, kan dit via de cliëntenraadondersteuner die bereikbaar is via het algemene telefoonnummer van Elis Thuiszorg.

De cliëntenraad werkt aan de hand van het reglement cliëntenraad.