Elis Thuiszorg verwerkt persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. We verwerken persoonsgegevens om onze zorg en andere diensten goed en veilig aan te kunnen bieden.

We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Lees hierover meer in onze Privacyverklaring.