Werkwijze

Onze werkwijze is cliëntgericht en kenmerkt zich door service, snelheid en efficiency. Wij proberen u binnen 24 uur na uw eerste vraag om hulp (telefonisch of via internet) thuis te bezoeken. Samen met u inventariseren wij wat we voor u kunnen betekenen. Mocht u nog geen indicatie hebben dan kan onze Wijkverpleegkundige deze voor u stellen (ZVW) of vragen wij deze voor u aan bij het CIZ (WLZ).

Elis Thuiszorg levert zorg via de Zorgverzekeringswet (ZVW), via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of begeleiding dan wel huishoudelijke zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Uiteraard is het bij Elis Thuiszorg ook mogelijk om zorg particulier in te kopen. U bent dan niet gebonden aan een indicatie waarbij u kunt kiezen voor iedere vorm van zorgverlening op vrijwel ieder moment. U kunt er ook voor kiezen aanvullend op uw indicatie zorg particulier in te kopen, als extra zorgverlening. Zorg die u particulier betaald is gedeeltelijk fiscaal verrekenbaar.

Heeft u zorg nodig die bestaat uit persoonlijke verzorging of verpleging dan gaat dit via uw Zorgverzekeraar. Onze wijkverpleegkundige zal dan een indicatie stellen. Op basis van deze indicatie wordt bepaald of en zo ja hoeveel uren thuiszorg u recht heeft en of dit verzorging of verpleging of beide is.

Heeft u langdurig zorg nodig dan valt deze onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ook hiervoor kunnen wij uw indicatie verzorgen, dit gebeurt samen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg en zo ja, op hoeveel zorg u per week recht heeft. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de WLZ als u blijvend zorg nodig heeft en er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Hebt u een WLZ indicatie dan kunt een mix van verschillende zorg vormen gebruiken namelijk, verzorging, verpleging en begeleiding of begeleiding groep.

De afgelopen jaren heeft Elis Thuiszorg zich gespecialiseerd in het verlenen van zorg bij mensen met langdurige zorg .

Wanneer wij samen met u hebben bepaald welke hulp of zorg u nodig heeft, leggen we dat vast in een zorgleefplan. Hierin staat omschreven wanneer u welke zorg ontvangt en voor hoe lang dat is. Tijdens de periode dat wij zorg aan u leveren, nemen we regelmatig contact met u op om te kijken hoe u onze dienstverlening ervaart. Aan het einde van een zorgverleningsperiode is er nog een afrondend evaluatiegesprek.

Uw mening over ons werk is erg belangrijk voor ons. Door goed te luisteren, kunnen we onze kwaliteit steeds verder verbeteren en onze dienstverlening steeds beter afstemmen op uw wensen en op de ontwikkelingen in de maatschappij.