Huishoudelijke zorg:

Huishoudelijke zorg wordt geïndiceerd door uw gemeente. Zij bepalen of u in aanmerking komt voor huishoudelijke zorg. Elis Thuiszorg levert alleen huishoudelijke zorg via een PGB.