Verzorging:

Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan, medicatie aanreiken).

Mensen die niet (meer) volledig voor zichzelf kunnen zorgen door ouderdom, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen of door andere oorzaken, zijn ,deels, op thuiszorg aangewezen om toch nog enigszins zelfstandig te kunnen functioneren. Het doel is om opname in een verpleeg- of verzorgingshuis zo lang mogelijk uit te stellen.

Hiertoe behoren ook psychogeriatrische zorg (bijvoorbeeld bij dementerende ouderen) en terminale thuiszorg.